AJANKOHTAISIA ASIOITA


TIEDOTTEET JA ARTIKKELIT

Tutustu uusimpiin artikkeleihin ja tiedotteisiin. Täydennystä tulossa ajankohtaisista aiheista.

Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä

Nämä sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettäviä tietoja ei ole tarkoitettu oikeudellisiksi tai muiksikaan neuvoiksi eikä niitä tule sellaisina pitää. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen perusteella ilman konsultointia.

Tekijänoikeudet näillä sivuilla esitettyyn aineistoon kuuluvat Lakiasiaintoimisto Juutilainen & Co Oy:lle.