Riskien tunnistaminen on erikoisalaamme. Olemme pitkän käytännön kokemuksemme ja ammattitaidon tuoman varmuuden perusteella kykeneviä tunnistamaan liiketoiminnassanne mahdollisia riskejä. Haemme niihin kanssanne ratkaisut ennen kuin niistä tulee ongelma. Riskien hoitaminen etukäteen on aina parempi ratkaisutapa kuin tunnistaa riskit sen realisoiduttua.


Saat käyttöösi tämän ammattitaitomme ja  oikeudellisen osaamisemme sekä innostuksemme ongelmien ratkaisemiseen ja ratkaisumallien löytämiseen.

 
ERITYISET OSAAMISALUEEMME: AUDITOINTIPALVELUMME: 

Tarjoamme uuden tavan hankkia korkealuokkaisia juridisia asiantuntijapalveluita.

LUENNOT:

Julkiset hankinnat

Onnistunut kilpailu - onnistunut hankinta

Osallistutko tai tuletko mahdollisesti tulevaisuudessa osallistumaan hankintaprosesseihin - hyödynnä käytännön kokemuksen omaavan asiantuntijan tietämystä.
Saat tietoa hankintalain luomista edellytyksistä käytännönläheisesti - käsittelemme hankintalainsäädännön keskeiset uudistukset ja hankintasäännösten keskeiset periaatteet.

Tarjouksen tekeminen oikein on välttämätöntä tarjouskilpailussa - saat käytännön ohjeet ja neuvot tarjouksen tekemisestä.


Osakeyhtiön johdon vastuu

Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet ja henkilökohtaisen vastuun riskit osakeyhtiölain ja hyvän hallintotavan kannalta.

Päivitä tietosi johdon vastuusta ja riskien tiedostamisesta sekä niiltä suojautumisesta - välttämätöntä tietoa osakeyhtiön johtoon kuuluvalle.

Riskienhallinta

Yrityksen toiminta ja sen suunnitteleminen on suurelta osin riskien arvioimista ja niiden torjumista. Riskit täytyy tunnistaa jo etukäteen, jotta niihin voi varautua. Yleensä sellaiseen riskiin, joka on tiedostettu ja edes huomattu, on samalla jollain tavalla varauduttu ja se ei aiheuta vakavia ongelmia.

Tutustu riskien kartoittamisen ohjelmaan ja keinoihin havaita heikkoja riskejä ajoissa.


Kasvuyritykset

Olemme konsultoineet lukuisia kasvuyrityksiä ja olemme perehtyneet kasvuvaiheen riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Hanki relevanttia tietoutta yritykseen liittyviin taloudellisiin ja juridisiin riskitekijöihin ja niiden hallintaan sekä rahoitukseen liittyen kasvusuunnitelmien toteuttamiseen.