Franchise ja ketjuyrittäjyys - mahdollisuudet ja riskit

Franchisesopimukset ja muut ketjutoimintasopimukset muodostavat oman sopimustyyppinsä, jonka osalta on oikeudellisesti huomioitavia erityispiirteitä. Franchisingtoiminnassa on kysymys siitä, että franchisingantaja on kehittänyt liiketoimintamallin ja franchisingottaja saa sopimusajaksi käyttöönsä tämän liiketoimintatavan, eli ns.konseptin ja siihen liittyvät tavaramerkit ja muut liiketunnukset. Franchisingottaja suorittaa maksun konseptin käyttöoikeudesta franchisingantajalle.

Franchisingottajan kannalta on hyvin tärkeätä ymmärtää ja tiedostaa kaikki toimintaan liittyvät oikeudet, velvollisuudet ja riskit ennen franchisingsopimuksen allekirjoittamista. Franchisingantajan tulee puolestaan saada aikaan tarkoituksenmukainen sopimuskokonaisuus ja tiedostaa sopimukseen sisältyvät riskit omalta kannaltaan. Jokaisen ketjun sopimus muodostaa oman kokonaisuutensa, jonka eri kohtia on arvioitava suhteessa toisiinsa. On tarkoituksenmukaista, että kummallakin osapuolella on asiantuntevaa apua sekä sopimuksen tekovaiheessa että sen jälkeenkin tarvittaessa.Takaisin edelliselle sivulle

 
Laadimme ja tutkimme franchising- ja muuhun ketjutoimintaan liittyviä sopimuksia ja toimimme neuvonantajina toiminnan eri vaiheissa sekä franchisingantajille että franschisingottajille. Toimeksiantoihimme kuuluvat tältä osin myös neuvotteleminen sekä riita-asioiden hoitaminen sopimusrikkomustilanteissa.