Julkiset hankinnat - myykö yrityksesi julkiselle sektorille?

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistuu jatkuvasti ja vaikka uusi lainsäädäntö pitkälti perustuu jo olemassa olevaan käytäntöön tuo se mukanaan osittain myös uusia velvoitteita ja uusia mahdollisuuksia. Hankintojen oikeaa oikeudellista toteuttamista varten on hankintoja koskevan säännöstön ja niiden käytännön merkityksen tunteminen välttämätöntä sekä hankintayksikön että tarjoajien toimesta. Yrittäjän kannalta on oikeanlaisen ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tekeminen välttämätöntä, jotta voi menestyä tarjouskilpailussa.

Olemme asiantuntemuksella toimineet neuvonantajina sekä hankintayksiköille että tarjoajille hankintamenettelyn eri vaiheessa. Lisäksi olemme avustaneet tarjoajaosapuolia lukuisissa hankintamenettelyä koskevissa muutoksenhakuprosesseissa markkinaoikeudessa ja muissa oikeusinstansseissa.

Takaisin edelliselle sivulle