Omaisuuden hallinta ja vaihto

Omaisuuden hallinnan osalta on jako kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen merkityksellinen. Näiden omaisuuslajien sääntelyn osalta on suuria eroja. Kiinteän omaisuuden hallintaan, käyttöön ja luovutukseen liittyy selvästi enemmän sääntelyä ja rajoituksia, jotka edellyttävät oikeudellista asiantuntemusta.

Kiinteätä omaisuutta ovat kiinteistöt ja muut kiinteistörekisterilain-säädännössämme tarkoitetut rekisteriyksiköt. Kiinteistöjen hallinnan ja luovutuksen osalta on otettava huomioon mm. kiinteistöihin kohdistuvien oikeuksien kirjaamista koskevat säännökset, kiinteistöjen käyttö- ja luovutusvaltaa rajoittavat säännökset ja kiinteistöjen luovutuksia koskevat muotomääräykset.

Tarjoamme palvelua asiakkaillemme näihin sekä muissa omaisuuden hallintaan, vaihtoon ja erilaisiin järjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa.

Takaisin edelliselle sivulle