Ympäristön vahinkoihin liittyen

Ympäristöoikeudelliset riskit ovat yritystoiminnassa koko ajan yhä ajankohtaisempia ja liittyvät laajasti erilaisten yritysten toimintaan. Ympäristöoikeudelliseen vastuuseen kuuluu vahingonkorvausvastuu. Ympäristövahingolla tarkoitetaan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut esimerkiksi veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta tai muusta vastaavasta häiriöstä. Ympäristövahinkovastuu perustuu ankaralle vastuulle ja sitä koskeva säännöstö velvoittaa toiminnanharjoittajia korvaamaan toiminnastaan ulkopuolisille aiheutuvat ympäristöhäiriöt ja vahingot. Yrittäjän kannalta on siten hyvin tärkeätä etukäteen tiedostaa omaan toimintaan liittyvät ympäristöoikeudelliset velvoitteet ja riskit.

Yrityksen ympäristövastuun tiedostamisessa on tarkoituksenmukaista käyttää asiantuntevaa apua. Ympäristöoikeudelliset riskit ja vastuut on myös otettava huomioon laajasti erilaisissa oikeudellisissa toimenpiteissä ja järjestelyissä kuten yritysjärjestelyissä ja kiinteistön kaupoissa. Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta liittyen eri toimialojen ympäristövastuihin ja riskeihin.

Takaisin edelliselle sivulle