Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Tunnista ja häädä hukka

Olemme luoneet pk-yritykselle toimivan tavan sujuvampaan, helpompaan ja ennen kaikkea tuottavampaan liiketoimintaan. Tunnista esteet, jotka vähentävät yrityksen tuloksentekokykyä. Tämä perustuu pitkäaikaiseen ja monipuoliseen käytännön kokemukseen. Pitkäaikainen kokemus on sitten jalostunut…Lue lisää


Osakassopimuksesta

Osakassopimus on yhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, joilla osakkeenomistajat voivat määrittää ja säännellä keskinäisiä suhteitaan. Osakeyhtiön päätökset tehdään yleensä enemmistön mukaan, näin varsinkin yhtiökokouksessa. Toisaalta hallituksessa osakkeiden omistus ei tarkoita isompaa…Lue lisää


Koeaika työsuhteessa

Koska työsuhteen solmiminen on molemmille osapuolille tärkeä asia, on kohtuullista antaa sekä työnantajalle että työntekijälle mahdollisuus irrottautua epätarkoituksenmukaiseksi todetusta työsuhteesta. Työsuhde voidaan koeaikana päättää ilman irtisanomisaikaa. Tässä suhteessa se on…Lue lisää


Sopimuksen syntymisestä

Sopimus syntyy silloin, kun kaksi osapuolta saavuttaa yhteisen tahdonilmaisun. Tavallisesti sopimus syntyy edes jonkinlaisen neuvottelun ja yhtenevään tulokseen pääsemisen kautta. Sopimuksen kohteena on usein esimerkiksi esineen luovutus tai valmistaminen, tai…Lue lisää


Hankintamenettelystä

Olemme vuoden aikana saavuttaneet kaksi voitollista ratkaisua tilanteessa, joissa päämiehemme ovat olleet suomalaisia pk-sektorin yrityksiä, ja vastapuolet ovat olleet erittäin suuria valtakunnallisia toimijoita. Molemmissa tilanteissa vastapuoli tuomittiin maksamaan päämiehellemme aiheutuneet…Lue lisää


Sopimusriskeistä

Tärkein sopimuksen riski on se, että se allekirjoitetaan ilman, että allekirjoittajalla on täysi varmuus siitä, mitä kukin sopimuskohta tarkoittaa. Sopimuksen teksti saattaa vaikuttaa selkeältä, mutta sopimusehdon käytännön merkitys saattaa siitä…Lue lisää


Yt-neuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä

Yhteistoimintalain (334/2007) tarkoituksena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja…Lue lisää