Yhteistoimintaneuvottelut Työvoiman Käyttöä Vähennettäessä

Etusivu Yritys Ajankohtaista Palvelut Ihmiset Ota Yhteyttä YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT TYÖVOIMAN KÄYTTÖÄ VÄHENNETTÄESSÄ Yhteistoimintalain (334/2007) tarkoituksena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tukea työntekijöiden työllistymistä yrityksen toimintamuutosten yhteydessä. Yhteistoimintalain 8 luku […]