Alihankinta toiminnan juridinen auditointi ja koulutus

Alihankintatoiminnan juridinen auditointi ja koulutus

Palvelutuote antaa kohdeyrityksen johdolle relevanttia tietoutta sen alihankintatoimintaan liittyvistä juridisista riskitekijöistä ja palvelun avulla yritysjohto saa välineitä erilaisten alihankintatoimintaan liittyvien juridisten riskitekijöiden poistamiseen, hallintaan ja haitallisten vaikutusten minimointiin.

Palvelu tuotetaan kunkin asiakkaan oman tarpeen mukaisesti rajattuna ja räätälöitynä. Se voi siten kattaa vain tietyn sopimussuhteen, ongelmatilanteen tai liiketoiminnan muutostilanteen juridisen suunnittelun ja hallitun toteuttamisen tai kohdeyrityksen koko alihankintatoimen sopimuksellisen ja toiminnallisten prosessien juridisen auditoinnin ja mahdollisten korjaavien toimenpiteitten suunnittelun ja läpiviennin.

Kohdeyrityksen johto saa määrittelemässään laajuudessa juridista tietoa alihankintatoiminnastaan, sitä säätelevästä sopimuskannasta ja oman yrityksensä juridisista valmiuksista suoriutua erilaisista muutos- ja ongelmatilanteista, jotka voivat kohdata kohdeyritystä tai sen liikekumppania. Muutostilanteet voivat olla etukäteen suunniteltuja tai ennalta arvaamattomia ja ne voivat liittyä yhtiöiden omistukseen, niiden taloudelliseen tilanteeseen, suoritteisiin, toimintaympäristöön tai vaikkapa sopijakumppanin vaihdoksiin. Etsimme yhdessä kohdeyrityksen johdon kanssa parhaiten soveltuvat käytännöt ja suositukset niille juridisille toimenpiteille, joilla kohdeyritys alihankintatoiminnassaan varautuu muutos- ja ongelmatilanteisiin sekä minimoi niiden haitalliset vaikutukset.

Palvelu soveltuu kohdeyrityksen operatiivisen johdon monipuoliseksi työvälineeksi, jonka avulla kohdeyrityksen hankinta-, myynti-, tuotanto-, ICT- ja muun toiminnan alihankintaan liittyviä juridisia riskejä voidaan kartoittaa, hallita ja mahdollisten ongelmien haitallisia vaikutuksia minimoida

Kenelle palvelu on tarkoitettu:

  • Yritykset, jotka toimivat alihankkijoina, käyttävät alihankkijoita tai yritykset, jotka harkitsevat alihankintatoiminnan kehittämistä tai siihen panostamista.
  • Palvelu soveltuu erityisesti kasvu- tai muutosvaiheessa oleville yrityksille, työvälineeksi erilaisissa alihankintatoimintaan liittyvissä konkreettisissa tai potentiaalisissa ongelma- ja riskitilanteissa, yhtiön liike- ja muun toiminnan suunnittelu- ja muutostilanteissa kuten kohdeyrityksen toimintojen tehostamistarpeessa, eri toiminta-alueiden ulkoistustilanteissa, uusien liiketoimintatapojen ja -mallien käyttöönotossa jne.

Tarjottavat palvelut:

  • Operatiiviseen liiketoimintaan liittyvien alihankintasopimusten juridinen auditointi

  • Yrityksen alihankintatoiminnan juridiskaupallisten prosessien ja ohjeistuksen auditointi ja uusien ohjeistusten ja prosessien luominen

  • Alihankintatoimintaan liittyvä juridinen koulutus, uusien alihankintaan liittyvien liiketoimintamallien ja prosessien juridinen konsultointi, alihankinnan sopimusten ja ohjeistuksen luominen.

  • Alihankintatoiminnan juridinen ylläpito- ja seurantapalvelu esimerkiksi kohdeyrityksen alihankkijoiden säännöllisen juridisen auditoinnin kautta.

Hinnoittelumalli ja palvelun sisältö:

Kiinteähintainen alkuneuvottelu, jossa tutustumme kohdeyrityksen liiketoimintaan ja toimintaympäristöön ja asiakkaan tarpeiden mukaiset palvelut määritellään.

Alkuneuvottelun perusteella laadimme asiakkaamme kanssa yhteisesti alustavan työsuunnitelman, arvioimme palvelun vaatiman kokonaistuntimäärän ja palvelun suorittamiseen liittyvät kulut ja laadimme alustavan, vaiheistetun aikataulun palvelun tuottamiselle.

Mikäli palvelu sisältää esimerkiksi koulutusta, tarvittava materiaali tuotetaan asiakkaan toiveitten mukaisesti alkuneuvottelun jälkeisessä yhteisessä tarkennusvaiheessa alkuneuvottelussa sovittuna tuntityönä.

Tuntihintainen auditointityö/ juridinen koulutus suoritetaan alkuneuvottelun mukaisesti kohdeyrityksen ja/tai mahdollisen kohdeyrityksen alihankkijan luona sekä toimistossamme.

Auditointityössä sovellettava tuntihinta ja mahdolliset muut kulukorvaukset sovitaan alkuneuvottelun yhteydessä.

Mikäli vaadittava työmäärä tai palvelun suorittamisesta johtuvat kulut ovat ennalta arvioitua suuremmat, ylittävää työmäärää ja/tai kuluja koskeva muutosilmoitus annetaan asiakkaalle auditointiprosessin aikana siten, että asiakas voi ilmoituksen vastaanottohetkellä rajoittaa auditoinnin laajuutta tai toimitustapaa vastaamaan ennalta arvioitua kustannusta.

Raporttipalaute, joka sisältää havaintomme riskitekijöistä ja suosituksemme korjaaviksi toimenpiteiksi, jotka käymme yhdessä asiakkaan kanssa lävitse palauteosuudessa.

Seuranta, palveluihin voidaan myös liittää eri osioiden seurantaa kuten asiantuntijamme suorittamaa säännöllistä kohdeyrityksen tai sen alihankkijoiden juridista auditointia, kohdeyrityksen alihankintatoimen juridista kehittämistä sekä uuden aineiston laadintaa ja säännöllistä auditointia.

Yhteydenotot ja tiedustelut:
OTK, varatuomari Jaana Juutilainen, puh. 050 2860, sähköposti jaana.juutilainen@jlaw.fi