Kasvuyritykset

Olemme konsultoineet lukuisia kasvuyrityksiä ja olemme perehtyneet kasvuvaiheen riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Mikä on kasvuyritys?

Kasvuyritys on yritys, jonka omistajilla ja johdolla on ajatus kasvusta. Tämä on ensimmäinen yrityksen kasvun vaihe ja ilman tätä ajatusta ei kasvua ole. Tässä vaiheessa yleensä suurin ongelma on kasvun ajatuksen konkretisoiminen ja mahdollisuuden muuttaminen todellisiksi mitattaviksi tapahtumiksi ja numeroiksi.
Autamme yrityksiä tässä vaiheessa ja kasvun tekemisen vaiheissa. Kasvu edellyttää toimia ja suunnittelun muuttamista tekemiseksi. Kasvun riskit ovat ennakoitavissa ja ne on välttämätöntä ennakoida ja torjua. Yrityksen kasvattaminen on kovaa työtä ja siinä on monia erilaisia vaiheita. Näitä vaiheita on mahdollista etukäteen valmistella ja saattaa yritys valmiiksi noita vaiheita varten.

Tässä autamme ja olemme asiantuntijoita.

Seminaarisarja

Hallitse kasvuyrityksesi taloudelliset ja juridiset riskit:

Kokonaisuus on rakennettu kasvustrategiaa suunnitteleville ja toteuttaville yrityksille. Sen tavoitteena on antaa yrityksen johdolle relevanttia tietoutta yrityksen liittyviin taloudellisiin ja juridisiin riskitekijöihin ja niiden hallintaan sekä rahoitukseen liittyen kasvusuunnitelmien toteuttamiseen.

Ongelmia ja riskitekijöitä käsitellään kasvuyrityksen näkökulmasta ja yritysjohdolle annetaan välineitä erityisesti riskitekijöiden tunnistamiseen sekä niiden poistamiseen ja hallintaan.

Seminaarisarja tarjoaa toimivalle johdolle kokonaiskuvan ja käsityksen kasvuyritysten osalta keskeisistä lähtökohdista, joiden tulee olla kunnossa yrityksen liiketoimintamallien ja strategian ohella terveen ja tarkoituksenmukaisen kasvun ja muutosvaiheen turvaamiseksi ja riskitekijöiden minimoimiseksi.

Tarjoamme välineitä toimintojen tehostamiseen ja uusien yhtiön kasvun turvaamisen ja riskien hallinnan kannalta keskeisten liiketoimintaprosessien käyttöönottoon.

1. Kasvu kannattavaksi – Kasva ja pidä talous kunnossa

Kasvun haasteet yrityksen taloudelle:

 • kasvun edellytykset
 • minkälainen on optimaalinen yhtiön taloustilanne kasvulle ja miten vaikuttaa näihin
 • mitkä yrityksen tunnusluvut liittyvät yrityksen kasvuun ja mitä tietoa johto näistä saa
 • yhtiön tilanteen kartoittaminen
 • yhtiön kannattavuuden arviointi, onko kannattamattomia osia.
 • katteen kertyminen ja seuraaminen

2. Rahoitus

 • investoinnit
 • mistä rahoitus yrityksen kasvuun
 • mitä rahoitusvälineitä on tarjolla
 • mitä huomioon rahoituksen suunnittelussa
 • suunnittelu ja seuranta: budjetointi

3. Sopimustehokkuus

 •  sopimushallinto ja ennakoiva sopiminen
 •  sopimusriskien kartoitus
 •  hallitse sopimuskenttää kokonaisuutena – sopimusverkot?
 •  kilpailuvalttien turvaaminen:
  •  laadi yritykselle immateriaalistrategia
  •  tekijän- ja teollisoikeudet
  •  yrityssalaisuudet ja näiden suojaaminen

4. Kasvustrategioihin liittyviä juridisia riskejä, tuottava sopimus

 • Työntekijät ja johto – pidä kiinni osaamisesta ja rohkaise innovaatioihin
  • kannustinjärjestelmät
  • johdon sopimukset
  • kilpailukielto
  • salassapito
  • keksinnöt
 • Liiketoiminta kasvutavoitteen kautta
 • Asiakasriski ja sen hallinta