Kumppanuustoiminnan juridinen auditointi ja koulutus

Relevantti tieto kumppanuustoimintaan kuten alihankintaan, ulkoistettuihin palveluihin, jakeluun ja tutkimusprojekteihin liittyvistä riskeistä.

Muutos- tai ongelmatilanteiden juridinen konsultointi esim. ulkoistusprojektin tai laajemman kokonaisuuden kuten yhtiön alihankintatoimen osalta.

Tieto yhtiön kumppanuustoiminnasta ja yhtiön valmiuksista suoriutua erilaisista muutos- ja ongelmatilanteista kumppaniyhteistyön osalta.

Suositukset kumppanuuteen parhaiten soveltuvista käytännöistä ja muutos- ja ongelmatilanteiden hallinnasta

Operatiivisen johdon työväline yhtiön hankinta-, myynti-, tuotanto-, logistiikka-, ICT-, ja muun toiminnan yhteistyö- ja kumppanuussuhteisiin liittyvien juridisten riskien kartoitukseen ja hallintaan sekä ongelmatilanteiden hoitamiseen.

 

Kenelle palvelu on tarkoitettu:

 • Liike- tai muun toiminnan ulkoistajat ja liiketoimintatapojen muutosta harkitsevat
 • Kumppaniyhteistyössä toimijat ja kumppaniyhteistyötä ja verkottumista edistävät toimijat
 • Kansainvälistä, rajat ylittävää kumppanuusyhteistyötä harjoittavat yhtiöt

 

 

Tarjottavat palvelut:

 • Kumppanuusstrategian ja siihen liittyvien sopimusten laadinta ja juridinen auditointi
 • Kumppanuusyhteistyön juridinen auditointi, uusien ohjeistusten ja prosessien luominen
 • Kumppanuuteen liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisu
 • Kumppanuustoimintaan liittyvä juridinen koulutus
 • Kumppaniyhteistyön juridinen seuranta ja ylläpito ja kumppaneiden säännöllinen auditointi

 

Hinnoittelumalli ja palvelun sisältö:

 • Kiinteähintainen alkuneuvottelu, asiakkaan liiketoimintaan ja toimintaympäristöön ja kumppaniyhteistyöhön / ongelmiin tutustuminen ja tarvittavien palveluiden määrittely.
 • Tuntihintainen auditointityö/ juridinen koulutus sovitussa kohteessa
 • Raporttipalaute, suositukset ja niiden läpikäynti
 • Materiaalit, seuranta, ylläpito ja kehittäminen,tarvittavan uuden materiaalin laadinta, säännöllinen kumppaniyhteistyön ja kumppaneiden auditointi, kumppaniyhteistyön kehittäminen

Yhteydenotot ja tiedustelut:
OTK, varatuomari Jaana Juutilainen, puh. 050 2860, sähköposti jaana.juutilainen@jlaw.fi