Julkiset hankinnat

Onnistunut kilpailutus – onnistunut hankinta

Osallistutko tai tuletko mahdollisesti tulevaisuudessa osallistumaan hankintaprosesseihin – hyödynnä käytännön kokemuksen omaavan asiantuntijan tietämystä.

Saat tietoa hankintalain tuomista edellytyksistä käytännönläheisesti – käsittelemme hankintalainsäädännön keskeiset uudistukset ja hankintasäännösten keskeiset periaatteet.

Tarjouksen tekeminen oikein on välttämätöntä tarjouskilpailussa – saat käytännön ohjeet ja neuvot tarjouksen tekemisestä.

 

Ohjelma

Hankintalain keskeinen sisältö

 • lain sisältö palvelun tarjoajan kannalta
 • oikeudet ja velvollisuudet
 • erilaiset menettelytavat

Tarjouksen tekeminen oikein

 • tarjouspyynnön arviointi
 • tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen laatiminen
 • tarjouksen merkitys

Hankintapäätöksen arviointi

 • mahdollisten puutteiden tunnistaminen

Oikeussuojakeinot

 • mitä tehdä, jos tarjousta ei ole hyväksytty
 • valitusmahdollisuus
 • hyvitysmaksu
 • vahingonkorvaus