Osakeyhtiön johdon vastuu

Osakeyhtiössä on myös henkilökohtaisia vastuita.

Päivitä tietosi osakeyhtiön johdon (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja) vastuusta ja niiltä suojautumisesta – tämä on tarkoituksenmukaista tietoa osakeyhtiön johtoon kuuluvalle. Useimmiten kyseessä on omistajayrittäjä, mutta vastuu on omistamisesta riippumatonta ja siis voi kohdistua ns. vieraaseenkin hallituksenjäseneen.

Osakeyhtiön johdolla on erityisiä yhtiömuodon tuomia vastuita ja nämä on tärkeätä tietää. Erityisesti näiden vastuiden merkitys korostuu, jos liiketoiminnassa on ongelmia tai riskejä, jotka voisivat heijastua omistajayrittäjään ja hallituksen jäseneen ja toimitusjohtajaan. henkilökohtaisesti.

Ohjelma

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu ja valvonta

 • hallituksen jäsenen vastuu
 • toimitusjohtajan vastuu
 • vastuun pääperiaatteet
 • riskit päätöksenteossa
 • suojautuminen riskeiltä
 • korvauskanne

Hyvä hallintotapa

 • hyvän hallintotavan perusteet
 • etukäteistietojen antaminen osakkeenomistajille
 • hallituksen toiminnan arviointi
 • hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys
 • toimitusjohtajan nimittäminen
 • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitseminen
 • sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
 • tiedottaminen