Työnantajan velvoitteet ja oikeudet

Yrittäjän ja yrityksen kannalta henkilöstöön liittyvien säännöstöjen noudattaminen tärkeätä. Yrityksen henkilökuntaa koskevien sopimusten ja järjestelyjen tekeminen on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Onnistunut ratkaisu löytyy yhdessä asiaa hahmottaen.

Meillä on käytännönläheinen suhtautumistapa ja ymmärrämme yritystoiminnan erilaiset vaiheet ja niiden vaikutukseen henkilöstötarpeeseen. Ymmärrämme myös sen, että käytännön ratkaisu on löydettävä. Työntekijämäärän vähenäminen on aina mahdollista säännösten puitteissa.

Toimistomme lakimiehillä on tarvittavaa työoikeudellista asiantuntemusta ja kokemusta, jotta pystymme avustamaan asiakkaitamme työ- ja muiden henkilöstöön liittyvien järjestelyjen suunnittelussa ja tekemisessä. Tämän lisäksi annamme neuvoja asiakkaillemme erilaisissa työoikeuteen liittyvissä erityiskysymyksissä ja hoidamme myös työoikeudellisia riita-asioita.