Yhtiö ja sopimusoikeuden auditointi palvelupaketti

Palvelutuotteen ostaja saa tarvitsemassaan laajuudessa asiantuntijamme antaman seikkaperäisen raportin kohdeyrityksen yhtiöoikeudellisista ja/tai sen liiketoimintaan liittyvistä juridisista riskitekijöistä sekä tehokkaat välineet havaittujen juridisten riskitekijöiden poistamiseen, hallintaan ja haitallisten vaikutusten minimointiin.
Palvelut voidaan hankkia tarpeen mukaisesti tuotteistettuina palvelukokonaisuuksina, jos kohdeyhtiön täysimittaisen legal dd:n suorittaminen ei ole ajankohtainen.

Palvelun hankkija saa oman kulloisenkin tarpeensa mukaista relevanttia juridista tietoa kohdeyrityksestä ja sen juridisesta valmiudesta suoriutua erilaisista muutostilanteista kuten omistus- ja yritysjärjestelyistä ja sukupolvenvaihdoksista sekä suositukset korjaavista toimenpiteistä, joita kohdeyrityksen tulisi suorittaa, jotta muutos voitaisiin sujuvasti toteuttaa sekä aikataulusta, jota muutoksen läpivienti kenties edellyttää.

Palvelu on erittäin käyttökelpoinen ja tehokas työkalu kohdeyrityksen yhtiöoikeudellisen tilan sekä sopimusten ja toimintaprosessien juridisen tason selvittämiseen, näiden parantamiseen ja edelleen kehittämiseen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu:

  • Yritykset, jotka panostavat yhtiön juridiseen sopimus- ja yhtiöoikeudelliseen riskikartoitukseen ja haluavat siten parantaa toimintaansa liittyvien juridisten riskien hallintaa.
  • Palvelu soveltuu erityisesti kasvuvaiheessa oleville yrityksille ja työvälineeksi erilaisiin muutostilanteisiin kuten sukupolvenvaihdokseen, omistus- tai yritysjärjestelyihin valmistautuville tai näihin varautuville yrityksille
  • Palvelu soveltuu myös kohdeyrityksen omistajien, rahoittajien, potentiaalisten ostajien ja näiden kaupallisten neuvonantajien käyttöön.

 

 

Valmiit palvelupaketit:

  • Paketti A. Liiketoimintaan liittyvät operatiiviset sopimukset
  • Paketti B. Yhtiöoikeudellinen aineisto (osakassopimukset, yhtiöjärjestys, pöytäkirjat jne.)
  • Paketti C. Henkilöstöhallinto (työsopimukset, salassapito ja tietoturva, YT neuvottelut jne.)
  • Kohdeyrityksen täydellinen auditointi sisältäen paketit A, B, ja C.

Hinnoittelumalli ja palvelun sisältö:

Valitun palvelun mukainen kiinteä perustamishinta sisältäen:

  • Alkuneuvottelun, jossa asiakkaan tarpeen mukaiset palvelut valitaan, palveluihin liittyvän kysymysluettelon, jolla sopimukset ym. auditoitava materiaali jaotellaan ja yksilöidään, alustavan työsuunnitelman ja aikataulun laadinnan ja asiakkaan antamiin tietoihin ja valitun palvelun tuottamiseen perustuvan yhteisesti arvioidun kokonaistyötuntimäärän.
  • Auditointityö asiakkaan luona sovittuna aikana, mikäli vaadittava työmäärä on ennalta arvioitua suurempi, työmäärän muutosilmoitus annetaan asiakkaalle auditointikäynnin yhteydessä.
  • Raporttipalautteen, jolle mahdolliset löydökset ja suositukset kirjataan ja suosituksemme korjaaviksi toimenpiteiksi, jotkakäymme yhdessä asiakkaan kanssa lävitse palauteosuudessa.

Muutoksenhallinta auditointiprosessin ajalle sisältäen:

Alkuneuvottelun yhteydessä sovitun työhinnan arvioidun työmäärän ylittäville työtunneille ja/tai asiakkaan alkuneuvottelussa esittämien erityistarpeiden mukaiselle räätälöidylle työlle