Siirry sisältöön

Koeaika työsuhteessa

Koska työsuhteen solmiminen on molemmille osapuolille tärkeä asia, on kohtuullista antaa sekä työnantajalle että työntekijälle mahdollisuus irrottautua epätarkoituksenmukaiseksi todetusta työsuhteesta. Työsuhde voidaan koeaikana päättää ilman irtisanomisaikaa. Tässä suhteessa se on itseasiassa sopimuksen purkaminen. Koeaika ei tule automaattisesti heti sovellettavaksi, vaan siitä tulee sopia nimenomaisella kirjallisella sopimuksella. Koeaika voidaan ottaa mukaan kaikkiin työsopimuksiin, mutta sen käyttäminen on sallittua vain näiden osapuolten välisessä ensimmäisessä työsuhteessa. Koeaika voidaan tällä hetkellä sopia 6 kuukauden mittaiseksi ajanjaksoksi. Tuossa ajassa siis osapuolten tulee pyrkiä varmistumaan siitä, että he haluavat jatkaa työsuhdetta.

Koeaikapurulle ei edellytetä erityisiä perusteita, mutta erittäin tärkeätä on muistaa se, että koeaikapurkua ei voida tehdä taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella. Tuo syy on kuitenkin käytännössä yleisin työsuhteen päättämisperuste, joten koeaikapurkua harkittaessa tulee varmistua siitä, ettei tuota syytä käytetä perusteena. Peruste ei myöskään saa olla epäasiallinen syy. Epäasiallinen syy jää kuitenkin arvioitavaksi kussakin yksittäistapauksessa. Koska koeaikaehto on voimassa vain ehdossa määritellyn ajan, tulee purku ehdottomasti tehdä tuon ajan kuluessa, eikä sitä ole syytä jättää viimeiseen päivään, tai viikkoonkaan. Tämä senkin vuoksi, että käytännössä on tilanteita, joissa työntekijä välttelee työnantajan tapaamista tietäessään koeajan päättymisestä, ja ehkä aavistelee koeaikapurkua kohdallaan. Koska purkuilmoitus on syytä antaa henkilökohtaisesti työntekijälle käteen, jotta tähän saadaan kuittaus, on työnantajan voitava tavata työntekijä, jotta purku voidaan tehdä pätevästi.

 

Tämän tarkoitus ei ole antaa yksitapaukseen soveltuvia oikeudellisia neuvoja. Tarkoitus on tuoda lukijan tietoon asiaan liittyviä seikkoja.