Siirry sisältöön

Osakassopimuksesta

Osakassopimus on yhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, joilla osakkeenomistajat voivat määrittää ja säännellä keskinäisiä suhteitaan.

Osakeyhtiön päätökset tehdään yleensä enemmistön mukaan, näin varsinkin yhtiökokouksessa. Toisaalta hallituksessa osakkeiden omistus ei tarkoita isompaa valtaa. Hallituksessa äänestetään pääluvun mukaan, eli hallituksen jäsenistä esimerkiksi se, joka omistaa 10 % tai toinen, joka omistaa 80 % käyttävät molemmat samaa äänivaltaa, eli yksi ääni per hallituksen jäsen. Hallituksessa ei siis äänestetä osakkeiden omistuksen perusteella; tämä on tärkeää huomata. Toki on niin, että enemmistöosakas voi yleensä asettaa mieleisensä hallituksen kokoonpanon äänestämällä omia ehdokkaitaan yhtiökokouksessa enemmistöäänillään. Käytännössä siis hallituksen kokoonpano muodostuu osake-enemmistön haluaman kaltaiseksi, ja koska hallitus tekee yhtiössä juoksevaan toimintaan liittyvät tärkeimmät päätökset, on hallituksen kokoonpanosta päättäminen erittäin tärkeää. Tämän vuoksi siis vähemmistö saattaa siis jäädä jatkuvasti vaille vaikutusmahdollisuuksia.

Osakassopimuksella voidaan poiketa useistakin osakeyhtiölain mukaisista vaatimuksista, sopimuksella voidaan siis sopia laista poikkeavista päätöksentekomekanismeista. Sopimuksella voidaan sopia esimerkiksi vähemmistölle erilaisia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon. Sopimus siis useimmissa tapauksissa rajoittaa enemmistöosakkaiden valtaa. Käytännössä näitä tehdään tilanteissa, joissa halutaan turvata vähemmistön vaikutusmahdollisuuksia. Toki enemmistöosakkaan on harkittava tilanne tarkkaan kannaltaan, sillä sopimus vähentää hänen vaikutusvaltaansa yhtiössä. Toisaalta vähemmistöosakkaan kannalta sopimus saattaa olla edellytys sille, että henkilö hankkii yhtiön osakkeita.

Ennen kuin osapuoli sitoutuu osakassopimukseen, on tärkeää, että osapuoli ymmärtää oikein sekä sen tuomat rajoitteet että oikeudet. Tärkeää on myös hahmottaa se, millä tavalla sopimus vaikuttaa käytännön päätöksentekoon.

 

Tämän tarkoitus ei ole antaa yksitapaukseen soveltuvia oikeudellisia neuvoja. Tarkoitus on tuoda lukijan tietoon asiaan liittyviä seikkoja.