Kumppanuustoiminnan juridinen auditointi ja koulutus

 • Relevantti tieto kumppanuustoimintaan kuten alihankintaan, ulkoistettuihin palveluihin, jakeluun ja tutkimusprojekteihin liittyvistä riskeistä.

 • Muutos- tai ongelmatilanteiden juridinen konsultointi esim. ulkoistusprojektin tai laajemman kokonaisuuden kuten yhtiön alihankintatoimen osalta.

 • Tieto yhtiön kumppanuustoiminnasta ja yhtiön valmiuksista suoriutua erilaisista muutos- ja ongelmatilanteista kumppaniyhteistyön osalta.

 • Suositukset kumppanuuteen parhaiten soveltuvista käytännöistä ja muutos- ja ongelmatilanteiden hallinnasta

 • Operatiivisen johdon työväline yhtiön hankinta-, myynti-, tuotanto-, logistiikka-, ICT-, ja muun toiminnan yhteistyö- ja kumppanuussuhteisiin liittyvien juridisten riskien kartoitukseen ja hallintaan sekä ongelmatilanteiden hoitamiseen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu:

Kenelle palvelu on tarkoitettu:

 • Liike- tai muun toiminnan ulkoistajat ja liiketoimintatapojen muutosta harkitsevat

 • Kumppaniyhteistyössä toimijat ja kumppaniyhteistyötä ja verkottumista edistävät toimijat

 • Kansainvälistä, rajat ylittävää kumppanuusyhteistyötä harjoittavat yhtiöt

Tarjottavat palvelut:

 • Kumppanuusstrategian ja siihen liittyvien sopimusten laadinta ja juridinen auditointi

 • Kumppanuusyhteistyön juridinen auditointi, uusien ohjeistusten ja prosessien luominen

 • Kumppanuuteen liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisu

 • Kumppanuustoimintaan liittyvä juridinen koulutus

 • Kumppaniyhteistyön juridinen seuranta ja ylläpito ja kumppaneiden säännöllinen auditointi

Hinnoittelumalli ja palvelun sisältö:

 • Kiinteähintainen alkuneuvottelu, asiakkaan liiketoimintaan ja toimintaympäristöön ja kumppaniyhteistyöhön / ongelmiin tutustuminen ja tarvittavien palveluiden määrittely.

 • Tuntihintainen auditointityö/ juridinen koulutus sovitussa kohteessa

 • Raporttipalaute, suositukset ja niiden läpikäynti

 • Materiaalit, seuranta, ylläpito ja kehittäminen,tarvittavan uuden materiaalin laadinta, säännöllinen kumppaniyhteistyön ja kumppaneiden auditointi, kumppaniyhteistyön kehittäminen

Yhteydenotot ja tiedustelut:

OTK, varatuomari Jaana Juutilainen, puh. 050 2860, sähköposti jaana.juutilainen@jlaw.fi