Siirry sisältöön

Riskialttiit ehdot sopimuksen riitatilanteissa

Mikäli sopimussuhteen aikana tulee tilanne, jossa osapuolet ovat erimieltä sopimuksen noudattamisesta, saattaa asia päättyä riitaiseen, jos sitä ei saada sovittua. Erittäin tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, onko sopimuksessa määritetty riidanratkaisutapa. Lähinnä kysymys on siitä, onko mahdollista saattaa asia välimiesoikeuteen. Mikäli näin on, se saattaa estää kokonaan riidan ratkaisemisen oikeudellisin toimin. Välimiesmenettely saattaa olla hyvinkin kallis. Asianosaisille aiheutuva käräjäoikeuden kulu on 530 euroa. Sen sijaan välimiesmenettelystä tuo vastaava kustannus saattaa olla kymmeniä tuhansia. Tämän lisäksi tulevat molemmissa tapauksissa oman lakimiehen palkkio. Näin ollen siis saattaa olla niin, että ainakin se osapuoli kummalla on vähemmän varoja käytössään, saattaa joutua kokonaan luopumaan oikeuksiensa puolustamisesta, mikäli kyse olisi välimiesoikeudesta. Riski on usein ainakin pk-yritykselle liian suuri.

Sopimussakko ehto saattaa myös olla hankala. Sopimussakko tarkoittaa etukäteen sovittua kiinteää summaa, mikäli osapuoli toimii vastoin sopimusehtoja. Ilman sopimussakkoehtoa sopimusrikkomuksen korvauksen määrä on todellisen aiheutuneiden vahinkojen määrä. Sopimussakon määrä on kiinteä, ja saattaa ylittää todelliset vahingot huomattavissa määrin. Toki tällainen ehto tehostaa sopimuksen noudattamista, mutta riski on syytä tiedostaa.

Mikäli sopimuskumppani on ulkomainen taho, on sopimuksen riitauttaminen käytännössä mahdotonta, vaikka tuo ulkomainen toimisi vastoin ehtoja. Tämä sen vuoksi, että oikeudenkäynnin aloittaminen ja läpi vieminen saattaa olla erittäin kallista, ja huomattavaa on myös se, että oikeusturvavakuutus ei korvaa ulkomailla toteutettujen oikeudenkäyntien kustannuksia miltään osin. Tämä muodostaa melko suuren riskin, ja saattaa jättää suomalaisen osapuolen käytännössä tilanteeseen, jossa oikeudenkäyntiä ei voi käyttää oikeuksiinsa pääsemiseksi.

Käytännössä eniten yllätyksiä tulee nimenomaan edellä kappaleissa 1 ja 2 tarkoitettujen ehtojen suhteen. Tilanteen tekee hankalaksi se, että siinä tilanteessa, jossa riita on jo syntymässä, tai sopimusrikkomus on tapahtunut, ei ole yleensä ole mahdollista muuttaa sopimuksen sisältöä. Sen vuoksi tällaisten ehtojen huomaaminen on tärkeää. Eniten haittaa tulee tilanteessa, jossa yritys on joutunut sopimusrikkomuksen kohteeksi, ja tästä on ehkä aiheutunut vahinkoa. Tilanne on hankala, jos tällaisesta vahingosta korvauksen saaminen muodostaisi ison kuluriskin.

 

Tämän tarkoitus ei ole antaa yksitapaukseen soveltuvia oikeudellisia neuvoja. Tarkoitus on tuoda lukijan tietoon asiaan liittyviä seikkoja.