Siirry sisältöön

Sopimusriskeistä

Tärkein sopimuksen riski on se, että se allekirjoitetaan ilman, että allekirjoittajalla on täysi varmuus siitä, mitä kukin sopimuskohta tarkoittaa. Sopimuksen teksti saattaa vaikuttaa selkeältä, mutta sopimusehdon käytännön merkitys saattaa siitä huolimatta yllättää. Sopimuksen allekirjoittaminen on tärkeätä tehdä vasta sitten, kun tieto siitä, millä tavalla sopimus käytännössä toimii. Tätä voi pyrkiä mallintamaan esimerkiksi niin, että kuvittelee mielessään tilanteen, joka saattaa tapahtua sopimussuhteen alettua, ja tämän jälkeen katsoo, onko tekstissä varauduttu jollain tavalla tämän kaltaiseen tilanteeseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tuotteen tai palvelun virhe, maksuviivästys, peruuttamistilanne tai tarve päättää sopimus ennen voimassa olon päättymistä. Kysymyksiä on toki lukuisia muitakin, ja on tärkeätä pyrkiä hahmottamaan mahdollisia ongelmantilanteita jo etukäteen.

 

Tämän tarkoitus ei ole antaa yksitapaukseen soveltuvia oikeudellisia neuvoja. Tarkoitus on tuoda lukijan tietoon asiaan liittyviä seikkoja.