Siirry sisältöön

Tunnista ja häädä hukka

Olemme luoneet pk-yritykselle toimivan tavan sujuvampaan, helpompaan ja ennen kaikkea tuottavampaan liiketoimintaan. Tunnista esteet, jotka vähentävät yrityksen tuloksentekokykyä.

Tämä perustuu pitkäaikaiseen ja monipuoliseen käytännön kokemukseen. Pitkäaikainen kokemus on sitten jalostunut juridisen osaamisen myötä toimivaksi yrityksen tuloksentekokyvyn esteiden tarkasteluun ja kykyyn saada havaita tuloksen muodostumisen estäviä tekijöitä. Kaikki ratkaisut yritystoiminnassa liittyvät talouteen ja ratkaisu on siis löydettävä liiketoiminnan kautta. Tavoite on riskien havaitseminen ja niiden poistaminen, jotta yrityksen tuloksentekokyky saadaan parhaaseen mahdolliseen kuntoon. Pyrkimys on aina saada maksimoitua tulo yrityksen omistajille. Yrityksen toiminta ei voi jatkua, jos toiminnassa on paljon sellaisia osatekijöitä, jotka heikentävät tuloksentekokykyä.

Yrityksen toimintaa tarkastellaan virtauksena. Tavoite on lisätä ja nopeuttaa virtausta. Tämä tarkoittaa kassavirran lisäämistä. Virtaus on siis kassavirta, ja osa kassavirrasta päätyy tuloksen kautta omistajalle osinkona tai muuten tuloksena.

Mikä on hukka?

Hukka ”syö” kassavirrasta rahaa. Hukka on turha kustannus. Kustannus on turha silloin, kun se ei lisää virtausta välittömästi tai tulevaisuudessa. Hukka täytyy havaita ja poistaa se kokonaan. Tämänkaltaisten kuluerien löytyminen ja poistaminen lisää virtausta ja parantaa tulosta.

Jos kustannus ei ole osa tulokseen muodostumiseen tai lisäämiseen tähtäävää toimintaa, se on hukka. Tarkastelumme lähtökohta on se, että jokaisen käytetyn euron tulee (1) olla välttämätön virtauksen ylläpitämiseksi tai; (2) edistää virtauksen kasvua.

Olemme luoneet toimintamalliin, jonka tavoite on tunnistaa hukka ja poistaa se. Ensin tulee löytää ne kohdat, joissa hukkaa ilmenee. Usein hukka on epätarkoituksenmukainen toiminnan rakenne tai epätarkoituksenmukainen toiminnan tapa.

Lähtökohtani on se, että jokainen kuluerä tulee olla sellainen, että se tuottaa lisäarvoa yritykselle, eli liittyy välttämättömänä osana virtauksen muodostumiseen eli tuotteen myymiseen, tai kasvattaa saatavissa olevaa katetta. Tarkastelu tehdään kunkin toimialan ominaispiirteet huomioon ottaen, ja kokemuksemme kautta on mahdollista löytää ongelmakohdat ja hahmottaa niihin tehokkaat ratkaisut.

Olemme luoneet erilaisille toimialoille jokaiselle oman tarkastelutavan näiden hukkien löytämiseksi ja poistamiseksi. Yrityksen toiminnan prosessin kehittäminen sellaiseksi, että kassavirrasta ei valu rahaa tarpeettomiin kohteisiin tekee samalla toiminnasta sujuvampaa ja saa aikaan virtauksen tehostumisen. Tämä liittyy sekä päätöksentekoon että myyntiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen ja tuotannon järjestämiseen. Melko tavallista on se, että tarkastelussa löytyy useitakin hukkia, ja niiden poistaminen kirkastaa toimintaa sekä lisää toiminnan katteen määrää ja tulosta.

Kerromme mielellämme tästä lisää sinulle.